Metafizik Nedir, Ne İşe Yarar?

 


 

Metafizik Nedir, Ne İşe Yarar?

İnsanı diğer canlılardan ayıran birçok özellik olurken bunlar arasında yer alan anlama ve anlamlandırma kabiliyeti de dikkatleri çeken bir konudur. İnsan kelime ve sembolleri bir araya getirerek algılanabilir düzeyde bütünleri oluşturma becerisinde olan bir canlıdır. Metafizik Nedir, Ne İşe Yarar? Sorusuna yanıt aranırken insan etrafındakileri anlama ve anlamlandırma kabiliyetine bağlı olarak bu durumu tanımlama yeteneğinde yaratılmıştır.

Felsefe ile ilgili bir konu olması metafiziği ilginç kılan yanlardan biri olurken gerçek nedir? Sorusunun yanıtı metafizik ile bulunmaya çalışılır. Evreni meydana getiren varlık türlerini merak eden metafizik bunları sorgular. Bu sayede de kendi içerisindeki alt dallarını oluşturur.

Metafizik Ne Demektir?

Metafizik Ne Demektir? Konuya ilgi duyanların merak edecekleri arasında yer alırken felsefe dalı olan metafiziğin gerçeği aradığı görülür. İnsan düşünen bir canlıdır ve duyuları aracılığı ile de başka bir dünyaya geçiş yapmayı istediğinde metafizikten yararlanır. Bu ifade Orta Çağ Skolastik filozoflarının bakış açısından değerlendirilir.

Felsefi Açıdan Metafizik

Kant, metafizik kavramını yeni bir bakışla sorgular. Kant sayesinde metafiziğin bilgisel bir sorgulama alanına çekildiği görülürken eleştirel bakış açısı Kant’a ait bir özellik olarak öne çıkar. Kant’ın bu bakış açısını kullandığı döneme kadar bilginin tecrübe edilen gerçeklerle akıldan üretildiği görülür. Felsefi Açıdan Metafizik kavramı Kant’ın perspektifinde değişikliğe uğrar.

Metafizik Varlık

Metafiziğin açıklamaya çalıştığı duyularımızla anlayamadıklarımızdır. Varlık ve olguların açıklanması için metafiziğe başvurulurken günümüzde bu kavram gerçek anlamından uzaklaşmış görünmektedir. Metafizik Varlık mistik ve doğaüstü varlıkları tanımlamak için kullanılmaktadır.

Metafizik gerçek anlamında ele alınacağı zaman var olan şeylerin ne olduğu merak edildiğinde ondan yararlanılır. Felsefenin bir dalı olması nedeni ile de varoluş, tanrı, evren ya da varlık gibi kavramlar açıklanmak istendiğinde metafiziğe başvurulur.

Dinde Metafizik

Duygularımızla bazı kavramları ya da varlık ve olguları anlayamayabiliriz. Bu durumda da onları açıklamak için metafizikten yararlanırız. Dinde Metafizik varlığın mahiyetinden söz eden felsefe disiplini olarak adlandırılır. Metafizik kavramı Antik Yunan’da ortaya çıktıktan sonra 10.yüzyılda İslam felsefesinde de kendisine yer bulmuştur.


 

Metafizik Düşünce Nedir, Ne İşe Yarar?

Metafizik felsefe biliminin bir kolu olurken Metafizik Düşünce Nedir, Ne İşe Yarar? Merak edilen konular arasında yer alır. İnsanlar tarafından binlerce yıldır kullanılan felsefi düşünüş yöntemleri insanın hakikati aramasına yardımcı olurken metafizik kavramı da bu yolculukta ona eşlik eder.

Felsefeye ait bir dal olması metafiziğin önemli bir özelliği olurken gerçek nedir? Sorusuna yanıt aradığı görülür. Bu soruların şekillenmesinde insanın var olduğu günden bu yana yaşanan değişim ve dönüşümler etkili olurken yaşam tecrübeleri soruların kaynağını teşkil eder.

Rüyalar Olacakların Habercisi Mi? Rüyalar Hakkında Bilmediklerimiz

İnsan soru sorar. Bu soruları da; evreni oluşturan varlık türleri nelerdir? Biçiminde çeşitlendirmektedir. Metafizik geçmişten bugüne sürekli bir değişim geçirirken kendisine ait olmayan konuları da açıklar hale gelmiştir.

Ontolojik olarak adlandırılan kavram varlıksal sorunlar olurken metafizik tarafından ontolojik kavramı açıklanmaya çalışılır. Varlığın doğasını anlamaya çalışan ontoloji metafiziğin sorduğu soruları yanıtlamaya çalışır. Metafizik soru sorarken bilmediklerimiz hakkında da tahmin yürütür.

Antik Yunan’da ortaya çıkan metafizik, akıl ve sezgi gücünü kullanır. Fiziksel dünyada karşılığı olmayan şeyler metafizikle açıklanmaya çalışılır. İslam felsefesinde ise 10.yüzyıldan bu yana yararlanılan metafiziğin görünen alemlerin dışındaki varlıkları açıklamaya çalıştığı bilinmektedir.

 

2 Yorumlar

Yorumlara link eklemeyiniz tıklanabilir link olan yorumlar yayınlanmaz. Please don' t add your links at the comments they will not published.

  1. yabancı dizilerde en sevdiğim konulardan, gizemli oluyoooo :)

    YanıtlaSil
Daha yeni Daha eski