Geleceğin Cinsiyeti: Dişi - Kadınlar Toplumda Kendine Yer Açıyor


gelecegin-cinsiyeti-disi


Dünyanın birçok yerinde kadınlar erkeklerden daha eğitimli ve başarılılar. Bu durum da, erkek egemen dünyanın büyük bir değişimden geçeceğine işaret ediyor.

Kadınların toplumdaki, ekonomideki ve siyasetteki etkisi giderek artıyor. Dünyanın her yerinde kadınların eğitim konusunda genel olarak erkekleri geride bıraktığı birçok araştırmada çıkan ortak sonuç. Ancak, iş kariyer fırsatları söz konusu olduğunda, eşit haklar konusunda büyük bir fark var. Kadınların özgürleşmesi - yani seçim ve karar verme fırsatlarındaki artış - dünyanın tüm ülkelerinde ilerlemekte, ancak çeşitli toplum biçimlerinde farklı şekillerde ifade edilmektedir.

Ekonomik krizin bir sonucu olarak ortaya çıkan ekonomik değişim süreçleri, önümüzdeki birkaç yıl içinde geleceğin cinsiyetinin dişi olacağı düşüncesini güçlendiriyor. Tabii burada bir yanlış anlaşılma olmasın, erkekler cinsiyet değiştirecek anlamında kullanılan bir söylem değil; toplumda kadına daha çok yer verilecek anlamındaJ

Kadınlar eşitliğe giden taşlı yolda ilerliyor

Dünya Ekonomik Forumu'nun son raporuna göre, çokça lanse edilen cinsiyet farkı, özellikle eğitim ve sağlık alanlarında son yıllarda büyük ölçüde kapandı. Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu, yıllardır küresel cinsiyet eşitliğini inceliyor. Cinsiyet farkının daralmasını belirleyen faktörler sağlık hizmetlerine erişim, eğitime erişim, siyasi katılım ve ekonomik eşitliktir. Gelişmekte olan ülkelerde bile bugün kadınlar erkekler gibi yüksek öğrenim görmekte ve istihdam edilmektedir. Ancak liderlik pozisyonları, kazanma potansiyeli ve kariyer seviyesi açısından cinsiyet farkı hala çok belirgindir.

 

Politikacılar, kadın kotası veya çocuk bakım tesislerinin daha da genişletilmesi konusunda mantıklı bir kararla bu konuda önemli bir rol oynayabilir, ancak şu anda kadınlar hala taşlı bir yolda, ama ısrarla ilerliyor.  Bugün, toplumun feminizasyonu artık sadece değerlerdeki sosyo-kültürel bir değişim tarafından değil, her şeyden önce ekonomik değişimler ve yeniden yönelimler tarafından yönlendiriliyor. Bu gelişmenin en önemli itici güçleri aşağıda kısaca vurgulanmıştır. 

Daha iyi eğitim fırsatları

Okul bitirme nitelikleri söz konusu olduğunda, genç kadınlar gelişmiş ülkelerde açık bir şekilde öndedir. Kız öğrencilerin en büyük yüzdesi (teknik) yüksek öğretime giriş yeterliliği ile okuldan mezun olmaktadır (yüzde 38,2). Genç kadınların yüzde 33'ü ortaokul bitirme belgesine sahip ve sadece yüzde 15,9'u ortaokul bitirme belgesinin yeterli olduğunu düşünüyor. Öte yandan, genç erkekler zorunlu eğitim sonrası bir iş bulup çalışmaya daha yatkın.

 

Dünya çapında, UNESCO zorunlu eğitim sonrası okula devam edenlerin sayısında genel bir artış gözlemliyor: 1970'den 2009'a, küresel brüt kayıt oranı erkekler için ortalama yüzde 48'den yüzde 69'a ve kadınlar için yüzde 39'dan yüzde 47'ye yükseldi. Kızlar için eğitimli olma oranının artışı Güney, Batı ve Doğu Asya ve Arap ülkelerinde de dikkat çekiyor. Katar, Libya, Lesoto ve Surinam'da, cinsiyetler arasındaki farklar özellikle büyük - kız öğrenciler lehine. Genç kadınlar ilk ve ortaokulu başarıyla bitirdikten sonra onları durdurmak zorlaşıyor. “UNESCO Eğitimde Cinsiyet Eşitliği Dünya Atlası”, yalnızca Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'da değil, aynı zamanda Doğu Asya ve Pasifik bölgesinde, ayrıca Latin Amerika ve Karayipler'de yükseköğretimdeki kadınlar için açık avantajlar göstermektedir. Kadınlar açıkça dünya çapında eğitimde kazananlardır.

 

Bireyselleştirilmiş toplumda daha fazla seçenek

Özgürleşme, seçim özgürlüğü demektir. Bugün dünyada sahip olduğumuz kadar hırslı bir kadın kuşağımız olmamıştı. Kadınlar, tüm nesiller boyunca kendilerini özgürleşmiş ve kendine güvenen bireyler olarak görüyor. Ortalama olarak, 64 yaşına kadar tüm kadınların yaklaşık yarısı bir iş aracılığıyla geçimini sağlamak ve bağımsız olmak istiyor. Bu arada, erkekler de artık kendine güvenen kadınları partner olarak istiyor: 16 ila 29 yaş arasındaki genç erkeklerin neredeyse yüzde 50'si için partnerin özgüveni çok önemli bir özellik, 30 yaşın üzerindekiler için bu oran hala %34 civarında.

 

Dünyanın dört bir yanındaki kadınlar, annelerinden daha iyi fırsatlara sahip olduklarına inanıyor. Nielsen'in “Yarının Kadınları” anket araştırması şu anda batı dünyasında ve aynı zamanda gelişmekte olan pazarlarda kadınların artan özgüvenini gösteriyor. Gelişmiş pazarlardaki tüm kadınların yaklaşık yüzde 80'i, kadınların rolünün değişeceği görüşünde, yüzde 90'ı da olumlu bir gelişmeye inanıyor. Gelişmiş pazarlarda ankete katılan kadınlar önemli kararlar alırken çocuklarla ilgili tüm konulardan ortak sorumlu olmak istiyor.

Gelişmekte olan pazarlarda hala bazı geleneksel roller var, ancak ortak sorumluluk arzusu da var. Gelişmekte olan pazarlardaki erkekler, tüketici elektroniği ve otomobil satın alırken hala son çare olarak görülüyor; sağlık, kozmetik ve tüm çocuk bakımı konularında ise kontrol kadınlar elinde.

 

Bir toplumun bireyselleşme derecesi özellikle aşağıdaki göstergeden açıkça görülmektedir: Gelişmekte olan ülkelerdeki kadınların yarısından fazlası önümüzdeki beş yıl içinde çocuklarının eğitimine ek para yatırmak isterken, Batı ülkelerinde bu oran sadece yüzde 16'dır.  Çünkü o ülkelerde eğitim zaten devlet tarafından garanti altına alınmıştır.

 


Yeni roller, yeni değerler

Kadının özgüveninin artması doğal olarak eş seçimini ve ilişkilerin yürütülme şeklini de etkiler. Ailedeki değişim ve toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden düzenlenmesi gündeme geliyor. Yakınlık ve romantizmin kodlaması değişiyor. Cinsellik ve ortaklık için yeni düzenlemeler nişlerden çıkıp ana akıma doğru ilerliyor. Örneğin gelişmiş ülkelerde çoğu çift artık ayrı evlerde yaşamayı tercih ediyor. Aynı evde yaşamayı ilişkilerde bir zorunluluk olarak görmüyorlar. Evlilik yaşı da oldukça ileriki yaşlara kaymış durumda. Kadınlar çocuk doğurmama kararı vermekten de çekinmiyorlar.

  

Erkeklerin dünyasında kadınlara yer açılıyor

Artan seçeneklerle birlikte, kadınlar da bir zamanlar erkek olan alanlara yöneliyor - ister kariyer seçiminde, ister boş zamanlarında olsun. Genç kadınlar, özellikle akademisyenler, bir zamanlar doktor, avukat veya ekonomist olarak erkek egemen mesleklere yöneliyor. Beşeri tıp kursuna kız öğrencilerin yüzde 61'i katılıyor, 20 yıl önce bu oran %45 altındaydı.

Spor alanında da futbol, dağcılık tarzı daha ağırlıklı olarak erkek egemen sporlara da kadınların yöneliminin arttığı görülüyor.

 


Değişen cinsiyet rolleri

Kadınlar kariyerlerinde başarıya ulaştıkça, erkeklerden beklentileri de artıyor. Örneğin bebek doğunca babanın ebeveyn iznine ayrılması, eğitim ve bakım için evde kalma zamanını arttırması, ev işlerini paylaşması gibi beklentiler günümüz erkeğine daha fazla yük eklese de gittikçe daha fazla modern erkek bu rolleri benimsiyor. Bir anlamda geleceğin insanının cinsiyeti dişileşiyor derken, kadınların işi gibi görülen işleri artık erkeklerin de yapabilmesi kastediliyor.

Ancak hala bu yeni tip insan rolünü benimseyen erkekler %13 gibi düşük oranlarda.

 


Ekonomi kadınlaşıyor

 

Dünya çapında giderek daha fazla kadının iş sahibi olması, kadınlar için şu soruyu gündeme getiriyor: İş ve aileyi nasıl bir araya getiriyorlar? 1960'da Almanya'da erkeklerin yüzde 90'ı ve kadınların yalnızca yüzde 47'si istihdam edilirken, cinsiyetler yıllar içinde giderek daha fazla yakınsadı. 2011'de erkeklerin yalnızca yüzde 81'i geçimlerini sağlıyor, ancak şimdi kadınların yüzde 71'i.20 AB'de kadınların istihdam oranı 1992'den bu yana yüzde on arttı ve 2011'de yüzde 62,3 oldu. İskandinav ülkeleri yüzde 75'in üzerinde bir kota ile ön sırada yer alıyor.

Gittikçe daha fazla kadın, şirketlerin yönetim kademelerinde de pozisyonlar için çabalıyor. Almanya'da özel sektörde yönetici pozisyonundaki 4 milyon kişinin yüzde 30'u kadın. Bu, 2001'den bu yana yüzde sekizlik bir artışa tekabül ediyor. Kamu sektöründeki kadınların oranı yüzde 53'e kadar çıkıyor ve Almanya'daki yöneticilerin yüzde 37'si kadın. Yönetim danışmanlığı Booz & Company tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Almanya üst yönetimde en fazla kadının bulunduğu ülkelerin istatistiklerinde dünya çapında sekizinci sırada yer alıyor. Avustralya küresel sıralamada başı çekiyor, onu İsveç, Norveç ve Hollanda izliyor.

                                                               

Dengeli bir cinsiyet oranı ekonomiyi destekler

Henüz ekonomik eşitlik alanında alınacak çok yol var. Cinsiyete dayalı ücret farkı son yıllarda istikrarlı bir şekilde daralmış olsa da, kadınlar ödeme konusunda hala dünya genelinde dezavantajlı durumda: Erkekler ve kadınlar arasındaki oran dengelenirse tüm dünyada ekonomik çıta yükselebilir.

Erkek endüstriyel modelde, kadınlara da rol verilirse herşey gelecekte daha faklı olacak.

 

Gittikçe daha fazla kadın istihdam ediliyor ve mükemmel eğitimleri sayesinde yönetim pozisyonları için giderek daha fazla çabalıyor. Dünya çapında değişen bir toplumda kadınların gücündeki bu artış, erkeklerin yaşama biçimini de değiştiriyor. Gelecekte, “yeni erkekler” toplumun dişileşmesi ile yeterince başa çıkmak için stratejiler göstermek zorunda kalacaklar.

Kaynaklar: UNESCO ve Dünya Ekonomi Forumu araştırmaları.


Kadınlarla ilgili diğer yazılarıma buradan ulaşabilirsiniz.

 7 Yorumlar

Yorumlara link eklemeyiniz tıklanabilir link olan yorumlar yayınlanmaz. Please don' t add your links at the comments they will not published.

 1. bütün dünyada her yerde eşitlik olsa keşke fırsat yönünden davranış yönünden cinsiyetçilik tamamen bitse..

  YanıtlaSil
 2. kadınların daha çok söz sahibi olması harika. cinsiyet ayrımcılığı gibi sığ düşünceler tamamen biter bir gün umarım

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Umarım kadınlar hakettikleri herseye ulaşırlar

   Sil
 3. Aslında kadınlar ufak tefek işlerle uğraşmayı bıraktıklarında önünde yepyeni bir dünyanın açıldığını fark edebilecekler ama bir türlü kendilerini haps ettikleri yaşamdan kurtulamıyor lar

  YanıtlaSil
Daha yeni Daha eski